Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Νέα Έκδοση Απρίλης 2013, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου, ένα βιβλίο των Εκδόσεων Τσεκούρα, Μαθηματικών βιβλίων, για μαθητές με υψηλούς Στόχους

για Παραγγελίες 2310 610 920 με αντικαταβολή

Μεγάλη επιτυχία των Εκδόσεων Τσεκούρα, Μαθηματικών βιβλίων το
Θέμα Δ2 (α) 2 μονάδες
(β) 3 μονάδες
στα Μαθηματικά Γενικής
βρίσκεται στη σελίδα 243 Άσκηση 87 με
την εξής μορφή:


87. Η μέση τιμή 40 παρατηρήσεων x1, x2, …, x40 μιας μεταβλητής Χ είναι 21. Εάν από αυτές οι 7 πρώτες παρατηρήσεις αυξηθούν κατά σταθερά c1 = 2 μονάδες και οι 9 τελευταίες παρατηρήσεις μειωθούν κατά σταθερά c2 = 6 μονάδες, προκύπτουν οι νέες παρατηρήσεις
x1 + 2, x2 + 2,…, x7 + 2, x8, x9, … x30, x31, x32 – 6, x33 – 6,…, x40 – 6.
Nα βρεθεί η μέση τιμή των παρατηρήσεων που προκύπτουν.

για παραγγελίες με αντικαταβολή 2310.610.920

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου