Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Νέα Έκδοση, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου, που έπιασε το Δ2 των Πανελλαδικών 2013


Παρόμοιο Θέμα με το ΘΕΜΑ Δ2 των Πανελλαδικών 2013  σελ. 243
1.      Η μέση τιμή 40 παρατηρήσεων x1, x2, …, x40 μιας μεταβλητής Χ είναι 21. Εάν από αυτές οι 7 πρώτες παρατηρήσεις αυξηθούν κατά σταθερά c1 = 2 μονάδες και οι 9 τελευταίες παρατηρήσεις μειωθούν κατά σταθερά c2 = 6 μονάδες, προκύπτουν οι νέες παρατηρήσεις
x1 + 2, x2 + 2, …, x7 + 2, x8, x9, … x30, x31, x32 – 6, x33 – 6… x40 – 6.

 
Nα βρεθεί η μέση τιμή των παρατηρήσεων που προκύπτουν.

 

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου